Общи условия и правила за ползване на сайта gledane.tochica.com:

При използването на сайта gledane.tochica.com, потребителите се съгласяват с общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват!

Права и задължения на gledane.tochica.com


Права и задължения на Потребителите


Разплащане

Системите за разплащане се осигуряват от външни сътрудници на gledane.tochica.com. Цената за резултатите на "гледането" от различните типове гледане в gledane.tochica.com е 2,40 лв. (два лева и четиридесет стотинки с ДДс) и се заплаща отделно за всеки вид. За да може да види резултатите от различните гледания потребителят трябва да изпрати текстови съобщения (SMS) на кратък номер 1916 с ключова дума XC-GL (на латиница). Услугата е достъпна за абонати на трите мобилни оператори (М-тел, Глобул и Виваком). Всяко различно гледане изисква изпращането на ново съобщение (SMS).
Собственност на сайта

Сайтът gledane.tochica.com е собственност на:

XaXo Криейшънс ООД
гр. София, жк Левски Г бл 10 вх. З
МОЛ Майкъл Кумар
Булстат: BG200845943
Tелeфон за контакт: 0884 821 613
email: gledane(at)tochica.com