Келтска магия Рунически талисмани

Според речника талисмани се наричат камък, пръстен или друг предмет с гравиран символ, както и притежаващите тайнствени сили и носени като амулети или муски; всичко, чието присъствие оказва удивително или мощно въздействие на човешките чувства или действия. Правилно конструираните талисмани могат да окажат удивително влияние на ситуациите във вашия живот. Силата на тяхното влияние идва не от самия обект на талисмана, тя е изцяло генерирана от ума на мага. Руните и амулетите - това са практически формули за осъществяването на определени резултати, например да извадим кравата от трапа.Т.С. Елиът
Руническият талисман това е физическо потвърждение на менталния процес, който е задействала вашата воля. Това е точката на вашия фокус. Концентрирайки се върху талисмана, вие можете да добавите допълнителна сила на вашето желание. В резултат на тази концентрация талисманът става свързан с неотменните вибрации на определената руна, а енергията на природните рунически сили се съединява в невидимия свят с волята на мага, за да предизвика изменението, което изискват символите на талисмана. Преди да започнем да създаваме талисмана, ние трябва да се уверим, че са ни познати всички необходими за целта руни и че разбираме окултните принципи, които ще използвате.
В този случай правилното изготвяне на талисмана става "жива" същност, която е програмирана от мага за постигането на определена цел. Магът дава живот и "съдба" на талисмана, вдъхвайки на талисмана силата на руните. Основното изискване към надписа на талисмана се състои в това, че той трябва да съдържа руните, чиито символи описват необходимата цел и някаква сигнатура или символи, представляващи човека или обекта, на когото трябва да въздейства енергията на талисмана. Талисманът трябва да бъде конструиран така, че всички негови символи - отпред и отзад да бъдат разположени по хармоничен и приятен начин. Магията - това е наука за порядъка и колкото по-подредени и хармонични са нейните инструменти, толкова по-добри са нейните резултати. Всеки предмет може да се превърне в рунически талисман. Можете да го направите от дърво, камък, хартия, метал или кост. В избора на материала, който ще използвате, трябва да се ръководите от вашите умения за работа с него. В действителност важна е целта, която искате да постигнете, а не от какво е направен. Може да се нарисува на вратата, на колата, на чантата, на портмонето или да се използва като украшение.
От особено значение при направата на талисмана е и цветът, които се използва за рисуването на руните, най-подходящото време - лунна фаза, ден от седмицата, час. Тези талисмани могат да се направят само от професионалисти. Понякога дори и една малка неволна грешка от ваша страна може да промени значението на талисмана. И както винаги съм твърдяла, магията е една необятна материя, това е наука, за която понякога не стига един живот. Тя може да ви даде много, но също така може и да ви вземе много. Отнасяйте се сериозно към всичко което правите и ако дори и за миг се усъмните в правотата на действията си, обърнете се към специалист.