Това над което трябва да помислите Това което е напът да се случи Крайна точка към която вървите
Изтегли карта Шутът/Глупакът
Изтегли карта Светът
Изтегли карта Дяволът