Това над което трябва да помислите Това което е напът да се случи Крайна точка към която вървите
Изтегли карта Страшният съд
Изтегли карта Магът
Изтегли карта Силата